Κόστος Γενικής Εισόδου

 

 Επαγγελματίες :   

2 μέρες 120.00 ευρώ /  1 μέρα 90.00 ευρώ

Από 3 άτομα και πάνω 100.00 ευρώ για 2 μέρες.

Από 5 άτομα και πάνω 90.00 ευρώ για 2 μέρες. 

Σπουδαστές Σχολών :

2 μέρες 30.00 ευρώ

 *Επαγγελματίες : Ιδιοκτήτες και Υπάλληλοι Καταστημάτων , Freelancer, Απόφοιτοι ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής.

Κόστος Workshop

 Julius Caesar : 350.00 ευρώ + 60.00 ευρώ γενική είσοδος  

Hayden Cassidy  : 250.00 ευρώ + 70.00 ευρώ γενική είσοδος

Tom Baxter : 250.00 ευρώ + 70.00 ευρώ γενική είσοδος

Robert Braid & James Beaumont : 250.00 ευρώ
+70.00 ευρώ γενική είσοδος 

Andy Cioabla & Bosena Valentin : 100.00 ευρώ + 70.00 ευρώ γενική είσοδος

Κόστος Συμμετοχής Διαγωνισμού

 

1.Old school haircut  60 ευρώ +100.00 ευρώ (γενική είσοδος)

 2. Το πιο γρήγορο κούρεμα 60 ευρώ +100.00 ευρώ (γενική είσοδος)

 3. Freestyle – Total Look 60 ευρώ +100.00 ευρώ (γενική είσοδος)

4. Modern Barbering 60.00 ευρώ +100.00 ευρώ (γενική είσοδος)

 

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για την επιλογή ενός διαγωνιστικού θέματος.

Σε περίπτωση επιλογής από δυο έως όλα ισχύουν οι παρακάτω τιμές :

 

Για 2 διαγωνιστικά θέματα :  90 ευρώ +60.00 ευρώ (γενική είσοδος)

Για 3 διαγωνιστικά θέματα :  120 ευρώ + 30.00 ευρώ (γενική είσοδος)

Για 4  διαγωνιστικά θέματα : 180.00 ευρώ (δωρεάν γενική είσοδος)