Κλείστε έγκαιρα θέση σε prive workshop seminar των 6 ατόμων
με τον εκπαιδευτή της αρεσκείας σας. Δείτε το πρόγραμμα στο τέλος της σελίδας.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 

Opening Hours 09:00 - 19:30

 

09:00 - 10:30

Μαθητικός Διαγωνισμός Old School / Opening Ceremony

 

10:30 - 12:00

Μαθητικός Διαγωνισμός Free Style /Look & Learn Course Ciprian Ungureanou (Κεντρ. Σκηνή)

12:00 - 13:30

Επαγγελματικός Διαγωνισμός Old School  /Look & Learn Course Cal Newsome (Κεντρ. Σκηνή)

13:30 - 15:00

Επαγγελματικός Διαγωνισμός Fastest Cut  / Απονομή Μαθητικού Διαγωνισμού

15:00 - 16:30

Look & Learn Course Clipper Cillah (Κεντρ. Σκηνή)

16:30 - 18:00

Look & Learn Course Franaranda & Ismael De Mora (Κεντρ. Σκηνή)

18:00 - 19:30

Look & Learn Course Ego Barbers (Κεντρ. Σκηνή)

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου

 

Opening Hours 09:00 - 19:30

 

 

09:00 - 10:30

Επαγγελματικός  Διαγωνισμός Free Style

 

 

10:30 - 12:00

Look & Learn Course  Jarred Barbers (Κεντρ. Σκηνή)

 

 

12:00 - 13:30

Look & Learn Course  Mickey Graham (Κεντρ. Σκηνή)

13:30 - 15:00

Look & Learn Course  Hayden Cassidy (Κεντρ. Σκηνή)

15:00 - 16:30

Social Media & Barbershop   Sharp Fade  (Κεντρ. Σκηνή)

16:30 - 18:00

Look & Learn Course  Charlie Gray (Κεντρ. Σκηνή)

 

18:00 - 19:30

 

Απονομή Επαγγελματικού Διαγωνισμού / Τελετή Λήξης Φεστιβάλ

 

 

 

WORKSHOP SEMINARS PROGRAMME

 

Κυριακή 20 Ιανουαρίου

9.00 - 13.30

Ego Barbers (Αίθουσα Balcony 1)

Hayden Cassidy (Αίθουσα Lillium)

Mickey Graham (Αίθουσα Balcony 2)

13.30 - 18.00

Ciprian Ungoureanou (Αίθουσα Balcony 1)

Jarred Barbers (Αίθουσα Lillium)

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου

13.30 - 18.00

Cal Newsome (Αίθουσα Balcony 1)

Franaranda & Ismael De Mora  (Αίθουσα Lillium)

Clipper Killah (Αίθουσα Balcony 2)

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν  

απροειδοποίητα το πρόγραμμα.