Πρόγραμμα Διαγωνισμού 

Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2020

10:30 - 12:00 Old School Haircut

12:30 -14:00 Freestyle - Total Look

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

10:30-11:00 Fastest Low Fade

11:00-12:30 Modern Barbering

 

Σε όποιο διαγωνιστικό θέμα υπάρχουν περισσότεροι από 20 διαγωνιζόμενοι, το θέμα θα χωριστεί σε 2 γκρουπ.

Οπότε  θα διαμορφωθεί ανάλογα και το πρόγραμμα.

Τα γκρουπ θα δημιουργηθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης την Κυριακή το πρωί

πριν ξεκινήσει ο διαγωνισμός.